Wyszogród, 06.05.2013r..

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród działając na podstawie art. 5,11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r.) Program współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2013rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 30.10.2012r. Nr 159/XX/2012, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań:

L.p.

Nazwa zadania

Kwota dotacji na zadania zł.

1.

Prowadzenie zajęć szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych na szczeblu gminy Wyszogród oraz okręgu mazowieckiego.

10.000 zł

2.

Prowadzenie zajęć sportowych w sztukach walki.

10.000 zł

3.

Prowadzenie zajęć sportowych w szczególności halowej piłki dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie objętych szkoleniem klubowym.

2.500 zł


I. Informuję, że:

· Wzór oferty realizacji zadania publicznego

· Wzór umowy wykonania zadania publicznego

· Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011r) z dnia 15 grudnia 2010roku oraz w referacie finansowym Urzędu Gminy –pokój nr 4.

II. Termin realizacji w/w zadań – od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.

III. Oferty należy składać do dnia 21 maja 2013r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, pokój 4.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Mariusz BieniekZałączniki

Oferta

Umowa

Sprawozdanie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-13 07:46:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-13 10:43:32
  • Liczba odsłon: 857
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673172]

przewiń do góry