O G Ł O S Z E N I E

 

 

                Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r poz.446 z późn. zm. ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości gruntowe uregulowane w księdze wieczystej  KW PL1P/00063452/ 7 położone w Wyszogrodzie  o nr ewid. 296/3 o pow. 2391 m2 , nr 296/4 o pow. 1909 m 2 , nr 295/1 o pow. 482 m 2 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 195/XXXVI/2017 z dnia 22 09 2017 r.

Wartość nieruchomości gruntowych o nr ewid. 296/3 – 76 751,00 zł.,

                                                                     nr ewid. 296/4 -  61 279,00zł.,

                                                                     nr ewid. 295/1 -  15 810,00 zł.

                W/w działki zlokalizowane  są  w Wyszogrodzie, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego terenu Gminy i Miasta Wyszogród – tereny upraw rolnych w zasięgu  osuwisk oraz na terenie kształtowania atrakcyjnych miejsc tożsamości gminy ( Uchwałą nr 177/XXIV/2009 GiM Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ).

      Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,Uz 2016 poz.446 z późn. zm. ) mogą składać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia (tj do 5 grudnia 2017 r. ).

   

Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-20 15:41:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-20 15:41:58
  • Liczba odsłon: 638
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674538]

przewiń do góry