UGiM – 7615/14 - 1/08                                                 Wyszogród, dnia 06.11.2008r

 

 

 

                                                                                 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 10 i 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz.1071 ze zm) oraz na podstawie art 32 ust.1,  w związku z art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

 

zawiadamiam

 że w dniu 05.11.2008 r. zostało wszczęte na wniosek firmy WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działkach o nr 560 oraz 546 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Rębowo gmina Wyszogród”.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości:

-         Rębowo – dz. nr 560.

 

Stan istniejący: obszar wykorzystywany rolniczo.

Stan projektowany: budowa 1 elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika około V90m i wysokości zawieszenia wirnika (wieża) na poziomie do H 110 m, jako jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy P = 2,0 MW na działce o nr 58.

Elementy towarzyszące:

Budowa trasy linii energetycznej kablowej SN 15 kV wraz z jedną stacją kontenerową pomiarową położoną przy elektrowni i słupem przy istniejącej linii napowietrznej. Trasa linii kablowej składać się będzie z 1 obwodu. Przy elektrowni usytuowana będzie 1 stacja kontenerowa pomiarowa o wym. 3x3 m.

Drogi dojazdowe utwardzone, plac manewrowy o wymiarach 25x40 m, zatoka postojowa 4,5x18,6 m oraz  łuki drogowe. 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 w terminie 21 dni od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa Rębowo, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz pisemnym powiadomieniu stron postępowania wg rozdzielnika.

            .

 

 

Otrzymują:

 1. publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku;
 2. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród;
 3. tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo;
 4. Bombała Monika, ul. Jana III Sobieskiego 14, 09-460 Mała Wieś;
 5. Białecki Bogdan i Wiesława, Wiązówka 3, 09-450 Wyszogród;
 6. Krawczyk Maria i Stanisław, Rębowo 182, 09 – 450 Wyszogród;
 7. Szymerski Mariusz, Rębowo 27, 09-450 Wyszogród;
 8. WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław;
 9. a/a

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-12 16:09:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-12 16:09:04
 • Liczba odsłon: 603
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681349]

przewiń do góry