Uchwała nr 133/XVIII/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 6lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Miasta.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala:

  • Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Wyszogród zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 1.200 zł miesięcznie /słownie: jeden tysiąc dwieście zł/.
  • Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Wyszogród zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 500 zł miesięcznie /słownie pięćset zł/.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Tracą moc:

  • uchwała Rady GiM nr 20/III/2006 r. z dnia 28.XII.2006 r.
  • uchwała Rady GiM nr 21/III/2006 r. z dnia 28.XII.2006 r.

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 11:31:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 11:31:12
  • Liczba odsłon: 550
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673070]

przewiń do góry