Wyszogród, dn. 16.02.2018 r.

PP.6730.49. 2017                                                                            

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV oraz linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w mieście Wyszogród

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 16.02.2018 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV oraz linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w mieście Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-19 23:28:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 23:28:20
  • Liczba odsłon: 710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674998]

przewiń do góry