UCHWAŁA Nr 161/XX/2009

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.VI.2009 r.

 

w sprawie: stałej opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w

Wyszogrodzie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. tekst Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /j. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm /.

 

 

Rada Gminy i Miasta postanawia:

 

§ 1

Wprowadza się stałą opłatę miesięczną w wysokości 50 zł /słownie: pięćdziesiąt złotych/ za pobyt jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-03 08:23:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 08:23:22
  • Liczba odsłon: 725
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671326]

przewiń do góry