Uchwała nr 104/XV/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.09.2008 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie Grodkowo – Pozarzyn.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dzu z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zamianę drogi mienia gminnego położonej w obrębie Grodkowo - Pozarzyn o numerze ewidencyjnym 57/2 o pow. 0.1268 ha uregulowanej w KW PL1P/00099458/0 na drogę o numerze ewidencyjnym 54/5 o pow. 0.3008 ha.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-14 10:05:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 10:05:28
  • Liczba odsłon: 576
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680767]

przewiń do góry