PP.6730.22.2013                                                                         Wyszogród, dnia  13.05.2013r

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i art.61 § 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  z dnia 14  czerwca 1960 r /Dz. U. z 2013 r, poz. 267/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012r, poz. 647. Z późn),

zawiadamia się

iż w dniu 13.05.2012r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 w sprawie wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kilińskiego w mieście Wyszogród”(remont istniejącego odwodnienia, schodów i ścieżek żwirowych) na działkach nr. ewid. 950, 1077 obręb Wyszogród.

W związku z powyższym informuje wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń .

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród (parter pok.3) można uzyskać niezbędne informacje.

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania n piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Wachaczyk Tel. 24 267 26 15

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-13 18:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-13 18:08:09
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673045]

przewiń do góry