Wyszogród, dnia 01.09.2008r

PP-7330-57/08

 

 

OBWIESZCZENIE

                                 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

                                                          z dnia 1.09.2008 roku

 

 

Na podstawie art. 10 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z późn. zmianami ) oraz art. 53 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.  Nr 15 z 1999 r ze zm./

 

Zawiadamia się

 

Że wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę obiektu – elektrowni wiatrowej na działkach  o   nr ewid. Podanych w poniższej tabeli  w   gminie Wyszogród,

Strony  postępowania mogą złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia wszelkie wnioski i wyjaśnienia.


 

l.p.

Nr działki

Miejscowość/gmina

Inwestor

właściciel

1.

93

Pruszczyn/Wyszogród

Firmy Farmy Wiatrowe MASOVIA Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, ul. Wybickiego 6

Łaszkiewicz Barbara i Mirosław zam. Pruszczyn 16, 09-450 Wyszogród

2.

1

j.w

j.w

Gruszczyńska Marzena i Apolinary, zam. Orszymowo 5, 09-460 Mała Wieś

3.

36

Wiązówka / Wyszogród

j.w.

Fabianowicz Marek i Elżbieta zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród

4.

8

Gródkowo/ Wyszogród

j.w.

Dobosz Józef i Zdzisława, zam. Grodkowo 2

5.

224/1 i 225/1

Rostkowice/Wyszogród

j.w.

Budnicki Wieslaw zam. Rostkowice 25

6.

6

Gródkowo/Wyszogród

j.w.

Biernat Anna i Roman zam. Grodkowo 31

7.

367

Rębowo/Wyszogród

j.w.

Fiabianowicz Marek i Elżbieta zam. Rębowo 172

8.

186 i 187

Rostkowice/Wyszogród

j.w.

Janczak Wojciech i Wieslawa zam. Rostkowice 38

9.

14

Pruszczyn/Wyszogród

j.w.

Fabrowicz Beata i Zbigniew zam. Pruszczyn 2

10.

41

Gródkowo-Pozarzyn/Wyszogród

j.w.

Ziębiński Ryszard zam. Grodkowo 9

11.

14/2

Gródkowo-Pozarzyn/Wyszogród

j.w.

Fiabianowicz Marek i Elżbieta zam. Rębowo 172

12.

186 i 187

Rostkowice/Wyszogród

j.w.

Janczak Wojciech i Wieslawa zam. Rostkowice 38

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Henryk Klusiewicz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-11 09:07:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-11 09:07:27
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671297]

przewiń do góry