Uchwała Nr 147/XIX/09

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Wyszogród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2, 3, 6 i 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Gminy i Miasta Wyszogród Nr 101/XI/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Wyszogród po zaopiniowaniu projektu aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Wyszogród przez Zarząd Powiatu w Płocku i Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

§ 1.

Zatwierdza się Aktualizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Wyszogród, przyjętego uchwałą Rady Gminy Gminy i Miasta Wyszogród Nr 101/XI/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 12:45:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 12:45:52
  • Liczba odsłon: 670
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673060]

przewiń do góry