Wyszogród, dnia 19.10.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.), uchwały nr 158/XX/2012 r.  Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.11.2017 r. do 22.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek – piątek w godz. 7:30  - 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. w Sali posiedzeń (hala sportowa) przy ulicy Niepodległości 11, 09-450 w Wyszogrodzie godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, przedmiot uwagi w terminie do dnia 06.12.2017 r.


pons_wyszogrod_chmielewo_tekst_20171024.pdf
pons_wyszogrod_chmielewo_zalacznik_graf_20171024..pdf
uchwala_wyszogrod_chmielewo_20171024.pdf
wyszogrod_chmielewo_zal._graficzny_20171024.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-20 15:43:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 12:36:53
  • Liczba odsłon: 644
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673132]

przewiń do góry