UGiM.6220.6.111.2012.2013.2014                                                    Wyszogród, dnia 05.06.2014 r. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267.) Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony

że w dniu 04.06.2014 r Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wydał postanowienia znak:

- UGiM.6220.6.111.2012.2013.2014,

w sprawie odmówienia uzupełnienia rozstrzygnięcia decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 marca 2014 r. (znak UGiM.6220.6.99.2012.2013.2014) w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród” składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą”.

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa) .

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.       Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.       Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.       Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-05 08:37:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 08:37:57
  • Liczba odsłon: 774
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674947]

przewiń do góry