OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2017-2020

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353). zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” w dniach od 24.10.2017 r. do dnia 14.11.2017 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 3 Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem; https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wyszogrodzie lub drogą poczty elektronicznej na adres: ugim@wyszogrod.pl do dnia 14.11.2017 r.

 

program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_i_miasta_wyszogrod
formularz_skladania_uwag
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-24 09:09:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 09:11:06
  • Liczba odsłon: 601
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673198]

przewiń do góry