Uchwała Nr 10/II/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 kwietnia 2010 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 8 ust. 2 i art 36 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz.U z 2008 r. nr 223 poz. 1458 / w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.z 2009 nr 50 poz. 398 z późn. zm / Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1.

1.Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród- Panu Mariuszowi Bieniek w następującej wysokości:

1. zasadnicze wg kategorii XX - 5800 zł.

2. dodatek funkcyjny - 1900 zł.

3.dodatek specjalny - 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3080 zł.


2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 3 grudnia 2010 r.


Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 13:11:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 13:11:36
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671980]

przewiń do góry