OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych  położonych w obrębie Wyszogród , która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 195/XXX VI/2017 z dnia 22 września 2017r.

     I.  Położenie : Obręb Wyszogród  gm. Wyszogród,  z  widokiem na Wisłę.

    II.  nr działki 296/3 o pow. 2391 m 2

           nr działki 296/4 o pow. 1909 m2  

           nr działki 295/1 o pow.  482  m 2    

    III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00063452/7

    IV .Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

        W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który 

          obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków

          zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród , działka położona jest na

          terenach rolnych pozostałe, w granicach możliwego zasięgu osuwisk oraz na terenie kształtowania

          atrakcyjnych miejsc tożsamości gminy  . ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia  29 XII 2009 roku )

   V. Cena wywoławcza nieruchomości :

         nr  296/3 o pow. 2391 m2  –  76 751 ,00 złotych 

         nr 296/4 o pow. 1909 m2  –   61 279,00 złotych

         nr 295/1 o pow.  482  m 2  -  15 810,00 złotych    

          Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny   

          wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 6 marca 2018 roku o godz. 9,- w Sali Urzędu

       Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości                              

        5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  86 9011 0005

        0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 2 marca  2018 r ( pieniądze          

        na koncie urzędu ).

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone         

        przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia       

        nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

        przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

        Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności         

        proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega  prawo unieważnienia przetargu bez  podania

      przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UG i M  Wyszogród, pokój nr.10 , pod numerem telefonu 024/ 2672633,  oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl

 

Wywieszono ........................

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-01 09:06:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 09:06:38
  • Liczba odsłon: 630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673128]

przewiń do góry