Zapytanie - doposażenie szkół
Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr UGiM.POKL.AS.3041.2.2012


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty na wykonanie/dostawę:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach „Projektu 
systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 ”Akademia sukcesu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Do upływu terminu składania ofert: tj do 14 marca 2012r.

Wpłynęły następujące oferty:

Oferta 1 :

- „Biur – Pol” Zbigniew Sobień, ul.1905 Roku 60, 26-600 Radom

Oferowana cena brutto – 27.295,40 zł

Oferta 2 :

-„Usługi pośrednictwa i marketingu” – Renata Duszczyk – Szczygielska, ul. Sikorskiego 4 A/27, 06-400 Ciechanów

Oferowana cena brutto – 23.602,73 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 marca 2012 rok

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wszystkie złożone oferty spełniają wymagania określone w Przedmiocie zamówienia zapytania ofertowego.
Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:


- Oferta 2:
-„Usługi pośrednictwa i marketingu” – Renata Duszczyk – Szczygielska, ul.Sikorskiego 4 A/27, 06-400 Ciechanów
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-07 09:15:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-15 22:31:44
  • Liczba odsłon: 855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671264]

przewiń do góry