K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 104 Kpa, art. 46 ust.1, art.46a ust.1 i 7, art. 48 ust.2 pkt 1, art. 56 ust.2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U, Nr 62, poz.627 – z późniejszymi zmianami/ oraz § 3 ust.1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U, Nr 257, poz. 2573 – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 07.04.2006r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-3/7/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi we wsi Wilczkowo-Drwaly gm. Wyszogród, powiat płocki”.

Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

 

                                                                Kierownik Referatu

                                                                Barbara Dominikiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-07 08:46:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-07 08:46:10
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672188]

przewiń do góry