Wyszogród, dnia 19.09.2013 r.

Nr sprawy : UGiM.7021.PD.1.TP.2013ZAPTANIE OFERTOWE


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie wraz z montażem 8 tablic pamiątkowych dotyczących projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Termin realizacji: 14.10.2013r.

Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablic wolno stojących o wymiarach 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość), wykonanie blacha giętka grubości 1,2 mm z obramowaniem wokół tablicy malowanych proszkowo, z uchwytami na słupki ocynkowane, grafika na folii laminowana. Ilość 8 szt.


Układ Tablicy informacyjnej :


Obszar nagłówka (identyczny w przypadku każdej z 8 tablic) powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, w tej części należy umieścić logotyp RPO WM oraz hasło programu : dla rozwoju Mazowsza, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.Zgodnie z zał. nr.1 do niniejszego zapytania.
Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród (parter, pokój nr 4) 30.09.2013r do godz. 11:00 lub przesłać na adres e-mail: artur.kazmierczak@wyszogrod.pl lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród z umieszczonym na kopercie dopiskiem - ,, Oferta na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych do projektu drogowego,,


Wszelkie dodatkowe zapytania dotyczące niniejszego zapytania prosimy kierować pod numer telefonu: 24 267 26 31


Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
W załączeniu:

Załącznik nr.1 Wzór tablicy pamiątkowej

Formularz ofertowy – załącznik nr 2FORMULARZ OFERTY
Wykonanie i montaż 8 tablic pamiątkowych dotyczących projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.


Zamawiający:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród


Wykonawca:

Cena oferowana przez Wykonawcę w zł za jedną sztukę:

- netto /bez podatku VAT/ (cyfrowo)

- brutto /z podatkiem VAT/ (cyfrowo)

Cena łączna za 8 sztuk :

- netto / bez podatku VAT / (cyfrowo)

- brutto / z podatkiem VAT / (cyfrowo)

( słownie)
……………………………………………………


……………………………………………………


……………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Termin wykonania usługi


Okres udzielonej gwarancji


……………………………….


……………………………….


Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1
Wyszogród 03.10.2013r

Nr sprawy: UGiM.7021.PD.4.TP.2013
Wybór oferty

Do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2013r dotyczącego wykonania i montażu tablic pamiątkowych wpłynęły następujące oferty:

1.Zakład Budowlany i Reklama Andrzej Osowski ul. Bora Komorowskiego 2 19-300 Ełk – cenna brutto oferty : 9077,40 zł. PLN

2.PLANETA Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa - cenna brutto oferty : 14 996,16 zł. PLN

3.Flesz Studio Tomasz Kenig Królikowo 6 11-015 Olsztynek - cenna brutto oferty :10 824,00 zł. PLN

4.Agencja Reklamowa Mega Art Media Marcin Rejmer ul. Magnoliowa 2 27-400 Ostrowiec Św. - cenna brutto oferty : 11 611,20 zł. PLN

5.ZPW OPUS PLUS ul. Bełchatowska 22 60-161 Poznań - cenna brutto oferty : 9463,62 zł. PLN

6.Agencja Artystyczno _-Reklamowa LART Chodkowo Działki ul. Wyszogrodzka 40 09-470 Bodzanów - cenna brutto oferty : 6592,80 zł. PLNWybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym: Agencja Artystyczno _-Reklamowa LART Chodkowo Działki ul. Wyszogrodzka 40 09-470 Bodzanów

cena netto: 5360,00zł brutto 6592,80zł , słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 80/100.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-19 12:44:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-03 19:21:10
  • Liczba odsłon: 716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672097]

przewiń do góry