O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat obecnemu dzierżawcy zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 197 /XXIVI/2013.z dnia 28.03.2013 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261 poz.2603).


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona do wydzierżawienia części nieruchomości o nr ewid. 453/1o pow. 1400 m2 dla której prowadzona jest ksiega wieczysta Kw PL1P/00077858/4 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród na cele rolne.


Wywieszono ;...........................

Zdjęto;.......................................O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do zamiany nieruchomości mienia gminnego o nr ewid. 668/2 o pow. 0.0618 ha na nieruchomość o nr ewid. 671/1 o pow. 0.0927 ha położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród .


Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm. Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczone zostały do zamiany działki o nr ewid. 668/2 o pow. 0.0618 ha. uregulowanej w KW PL1P /000121284/3 na nieruchomość o nr ewid. 671/1 o pow. 0.0927 ha uregulowanej w KW PL1P/00084791/8 położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród – droga wewnętrzna i grunty rolne - Uchwała nr 161/XVIII/2001 Rada Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.02.2001 r.


Wywieszono: ...................................

Zdjęto: .............................................


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-04 18:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-04 18:14:03
  • Liczba odsłon: 708
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673117]

przewiń do góry