Wyszogród dnia 2006.05.29

UGiM-7615-6/5/2006

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art.31,art. 32 ust.1 pkt.1 ust 3, art. 48ust.2 pkt.3 lit.b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr.62 poz. 627 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami/

zawiadamia się

że w dniu 2006.03.17 do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku ul. Płocka 171 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie pn. „ Zabezpieczenie skarpy w Wyszogrodzie na odcinku od istniejącego ubezpieczenia brzegu Wisły w km. 586.800 do ubezpieczenia przy nowym moście”, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Wykaz ten znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr. 10.

Informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. Nr.10 lub na adres internetowy ugimwyszogrod@.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz w rejonie planowanej inwestycji.

                                                                Z up. Burmistrza Gminy i Miasta

                                                                          Kierownik Referatu

                                                                       Barbara Dominikiewicz

Otrzymują:

 1. Pan Janusz Flaszyński Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 2. Inspektorat we Włocławku ul. Płocka 171

 3. Inspektor ds. obsługi Rady GiM w celu umieszczenia w BIP i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczeniu publikacji
 4. Urząd GiM – tablica ogłoszeń + rejon planowanej inwestycji
 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-30 08:59:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30 08:59:53
 • Liczba odsłon: 751
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681197]

przewiń do góry