Wyszogród, dnia 29 sierpnia 2012 r.

UGiM. 6220.13.2012


Zawiadomienie


o wniesieniu odwołania


Na podstawie art. 49 w zw. z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że pismem z dnia 30 lipca 2012 r. zostało wniesione przez Towarzystwo Ochrony Przyrody z/s w Warszawie, odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr UGiM. 6220.2.12.2012 z dnia 9 lipca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród” w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

Organ ten w dniu 02.08.2012 r. przekazał odwołanie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w trybie art. 65 par. 1 k.p.a. oraz zwrócił się o przekazanie kompletu akt przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 133 k.p.a. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

Jednocześnie zawiadamiam, iż po przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku wpłynęło również uzupełnienie ww. odwołania pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r..

„Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w siedzibie SKO w Płocku, ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock, w godzinach jego urzędowania”.

Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródMariusz BieniekNiniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.ugimwyszogrod.bip.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,

- w miejscach planowanego przedsięwzięcia, tj. sołectwach, w których realizowana będzie inwestycja,

- a/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-12 19:51:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 19:51:43
  • Liczba odsłon: 650
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681316]

przewiń do góry