Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości (16.08.2022r.):

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat część nieruchomości działki nr. ew. 905/40 położona w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 18 m2, na rzecz obecnego dzierżawcy będącego właścicielem garażu, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 243/XXXIX/2022 z dnia 24 maja 2022r.

Wartość dzierżawy 25,20 zł. rocznie + Vat.

Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku, był przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego funkcja ta nie ulega zmianie.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020 poz. 1190 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Ogłoszenie - POBIERZ

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości (11.01.2022):

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości

Działając na podstawie zlecenia właściciela(i) nieruchomości położonej w Wyszogród przy ul. Klasztornej nr 3, w związku z wykonaniem ustalenia granic, zawiadamiam Pana (panią) w/w, że w dniu 24.01.2022 o godz. 10.00 w ul. Klasztorna 3 nastąpi ustalenie granic nieruchomości oznaczonej(ych) w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr 1055 a dz. 1034 - ulice. W związku z powyższym jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

 

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości (13.10.2021r.):

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat .

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020 poz.65 ze zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat część nieruchomości działki nr ew. 1157/18 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Słonecznej na rzecz obecnych dzierżawców będących właścicielami garaży, zgodnie z uchwałą nr 193/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2020 poz.65 ze zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.


Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości (13.07.2021r.):

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat .

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020 poz.65 ze zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia na kolejny okres  3 lat część nieruchomości o pow. 1170 m 2 na działce nr ew. 1042 położonej w  Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej na rzecz obecnego dzierżawcy zgodnie z podjętą uchwałą nr 186/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2020 poz.65 ze zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.


Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości (13.07.2021r.):

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat .

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020 poz.65 ze zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia  na kolejny okres  3 lat część nieruchomości o pow. 350 m 2 na części działce nr ew. 1156 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Słonecznej na rzecz obecnego dzierżawcy na cele parkingowe zgodnie z uchwałą nr 187/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021 r.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2020 poz.65 ze zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.


Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości (29.03.2021r.):

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej o nr ew. 1361/1. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2020  poz.65 ).

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość mienia gminnego o nr ew. 1157/24 o pow. 0.0213 ha obręb Wyszogród posiadającą KW. PL1P/000 65864/2 zgodnie z podjętą uchwałą nr 169/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9  marca 2021 r.

W/w działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego , zgodnie ze studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy i Miasta Wyszogród Uchwała Nr 177/XXIV/ 2009 z dnia 29.12 2009 r. nieruchomość leży na terenach zielonych.

Wycena nieruchomości : 10 528,00 złotych. (netto).

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U 2020 poz. 65 ) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.
 

 

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości (02.09.2020r.):
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na  kolejny okres 10 lat .

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2020  poz.65 ).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia na kolejny  okres  10 lat   nieruchomość o nr ew. działki  875/4  o pow. 0,0218 ha w obrębie Wyszogród  przy ul. Niepodległości dla obecnych dzierżawców pod garażami zgodnie z podjętą uchwałą nr 145/XXIII/2020 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U 2020 poz. 65 ) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości (28.08.2020r.):
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na   kolejny okres 3 lat.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2020   poz.65 ).

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia   na kolejny   okres   3 lat    nieruchomość o nr ew. działki   855/7 o pow. 0,0 313 ha w obrębie Wyszogród   przy ul. Rębowskiej    dla obecnych dzierżawców   pod kioskami handlowymi zgodnie z podjętą uchwałą nr 144/XXIII/2020 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U 2020 poz. 65 ) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości (22.04.2020r.):
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia na   okres 3 lat.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2020   poz.65 ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do bezpłatnego użyczenia na   okres   3 lat    nieruchomość o nr ew. działki   1157/20 o pow. 1 0845 ha w obrębie Wyszogród   przy ul. Szkolnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o. na zadania związane z prowadzoną działalnością.

 

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. 2020 poz. 65 ) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajęcia nieruchomości (13.11.2019r.):
 

O G Ł O S Z E N I E

             Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia   na kolejny okres 3 lat obecnemu najemcy .

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wynajęcia   na kolejny okres   3 lat obecnemu najemcy    część nierch. o nr ewid. 7/4 o pow. 169 m 2 w obrębiem PGR Grodkowo na zadania statutowe dla OSP Grodkowo..  

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,U 2015 poz.782) mogą składać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.
______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości (13.11.2019r.):
 

O G Ł O S Z E N I E

             Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na kolejny okres   3 lat obecnemu dzierżawcy .

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia na kolejny okres   3 lat obecnemu dzierżawcy   część   nierch. o nr ewid. 1157/18   o pow. 40 m 2 w obrębie Wyszogród   przy ul. Słonecznej pod garażami.  

Wartość dzierżawy   56 ,00 złotych netto rocznie.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,U 2015 poz.782) mogą składać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.
 
______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku:
 
 
 
______________________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości dla najmu lokalu biurowego   na kolejny   okres   8 lat.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2018 poz.121 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczony został do najmu lokal biurowy dotychczasowemu najemcy - Koło SUM 54 w Wyszogrodzie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, na kolejny okres 8 lat w budynku przy ul. Niepodległości 9b, o pow. użytkowej 24 m 2 , na działce 1169/2 o pow. 53 m 2   położonej w obrębie: Wyszogród, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00065639/6.

Czynsz w wysokości 250,00 kwartalnie.

 

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2018 poz.121 ze zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-30 12:43:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-16 14:21:26
  • Liczba odsłon: 1577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681264]

przewiń do góry