Uchwała nr 32/IV/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jej

użytkownikom wieczystymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2010 r. nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami, oraz art. 32 ust. 1 i art 37 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późń. zm. /.

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród nieruchomości o numerach ewidencyjnych 865/4, 865/5 i 865/7 o pow. 0.1075 ha na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 09:58:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:58:42
  • Liczba odsłon: 641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671422]

przewiń do góry