Uchwała nr 23/III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 stycznia 2011 r.w sprawie: powołania przewodniczącego Komisji InwentaryzacyjnejNa podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami./Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;§ 1.

Powierza się funkcję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Panu Mariuszowi Bieniek.§ 2.Traci moc Uchwała nr 35/IV/2003 z dnia 27 02 2003 r.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 10:25:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 10:25:07
  • Liczba odsłon: 689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674589]

przewiń do góry