Uchwała Nr 92/XII/2008

                                 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                              z dnia. 25.04.2008

 

w sprawie: udzielenia dla powiatu płockiego w 2008 roku pomocy finansowej nawspółfinansowanie modernizacji drogi powiatowej.

 

Na podstawie art. 10 ust.2 pkt. 9 lit.e i art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.175 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

/ Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Udzielić dla powiatu płockiego w 2008 roku pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł /słownie trzysta tysięcy złotych/ na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Rakowo”.

§ 2

 

Zobowiązanie finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostanie przekazane na podstawie zawartego Porozumienia.

Powyższe zadanie nie znajduje pokrycia w planowanych dochodach budżetu i sfinansowane zostanie z kredytu.

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                  Przewodniczący Rady GiM

                                Wyszogród

                                  Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-10 13:30:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-10 13:30:11
  • Liczba odsłon: 573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680845]

przewiń do góry