Uchwała

Gminno-Miejskiej Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie

z dnia 27 października 2014r.w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.Na podstawie art. 437 i art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr.21 poz.112 z późn.zm) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głososwania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (M.P. z 204r. Poz.734) Gminno-Miejska Komisja Wyborcza w Wyszogrodzie uchwala co następuje:


§ 1


Zarządza się wydrukowanie kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie odrębnie dla każdego okręgu wyborczego i na burmistrza w brzmieniu i formacie określonym w załączniku nr.1 do uchwały.


§ 2


Ustala się nakład kart do głosowania w ilościach wskazanych w rozdzielniku.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący GMKW

/-/ Bogumiła Jasińska_zapis_okw_kartasntu-1.docx
_zapis_okw_kartasntu-2.docx
_zapis_okw_kartasntu-3.docx
_zapis_okw_kartasntu-4.docx
_zapis_okw_kartasntu-5.docx
_zapis_okw_kartasntu-6.docx
_zapis_okw_kartasntu-7.docx
_zapis_okw_kartasntu-8.docx
_zapis_okw_kartasntu-9.docx
_zapis_okw_kartasntu-10.docx
_zapis_okw_kartasntu-11.docx
_zapis_okw_kartasntu-12.docx
_zapis_okw_kartasntu-13.docx
_zapis_okw_kartasntu-14.docx
_zapis_okw_kartasntu-15.docx
_zapis_okw_kartasntu-16.docx
rozdzielnik_kart_rada.xlsx
rozdzielnik_kart_wojt.xlsxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-15 18:45:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-15 18:45:02
  • Liczba odsłon: 790
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681329]

przewiń do góry