UGiM.6220.1.6.2015r                                                                                 Wyszogród, dna 19.05.2015r


Obwieszczenie
W związku z obwieszczeniem znak: UGiM.6220.1.4.2015 z dnia 11.05.2015r o zebranym materiale dowodowym  oraz zaistniałą koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  chlewni o liczbie stanowisk 1900 szt tuczników i 2 zbiorników na gnojowicę o poj. 700 m3 każdy w m. Rębowo gm. Wyszogród na działkach o nr.ewid. 410, 409”  na podstawie art. 36 §1 Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.) przedłuża termin załatwienia sprawy/ wydania decyzji  administracyjnej do dnia 30.06.2015r
Konieczność uzupełnienia materiału dowodowego dotyczy uzgodnienia Uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Płocku.Otrzymują;
- strony postępowania wg. rozdzielnika poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo;
- tablica ogłoszeń i BIP Gim Wyszogród;
- Wnioskodawca;
- a/a
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-20 18:29:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-20 18:29:39
  • Liczba odsłon: 648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681394]

przewiń do góry