Wyszogród, dn. 18.06.2012 r

UGiM.6220.2.12.2012

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz 150 z późn. zm.)  w związku z art. 153 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, z dnia 6 czerwca 2012 r w sprawie uczestniczenia na prawach strony w prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród postępowaniu administracyjnym  dotyczącym ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV, zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś.

 

 

POSTANAWIAM

 

dopuścić do udziału na prawach strony Towarzystwo Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa w prowadzonym  postępowaniu administracyjnym  w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV, zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2012 r organizacja społeczna, Towarzystwo Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa zgłosiło zamiar uczestniczenia na prawach strony w prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród postępowaniu administracyjnym  w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację  w/w przedsięwzięcia. Powyższe wystąpienie zgodne jest z celami statutowymi działalności Towarzystwa Ochrony Przyrody.

            Uznając żądanie  dopuszczenia do udziału na prawach strony Towarzystwa Ochrony Przyrody w w/w postanowieniu postanowiono jak w sentencji.

           

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-         publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku, BIP UGiM Wyszogród;

-         Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś;

-         Towarzystwo Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa;

-          Masovioa Wind Farm I Sp z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-19 09:05:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-19 09:05:35
  • Liczba odsłon: 643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671411]

przewiń do góry