Uchwała Nr 19/III/2006

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród

Na podstawie art. 37 b ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co nastepuje:

§ 1.

Przewodniczący zarządów osiedli miasta Wyszogród za udział w obradach Sesji Rady GiM otrzymują dietę w wysokości 50 % przysługującej diety radnemu.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady GiM nr 163/XVIII/2001 z dnia 21 lutego 2001 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 11:57:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 11:57:00
  • Liczba odsłon: 602
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675070]

przewiń do góry