Uchwała Nr 15/II/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30.12.2010 r.


w sprawie zmiany Uchwały nr 233/XXXII/2010 Rady GiM Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010 r nr 95 poz 613 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy i Miasta postanawia:


§.1.

W paragrafie 1 Uchwały nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2011 rok pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie „2d - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zw zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giny i Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 13:55:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 13:55:45
  • Liczba odsłon: 585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673096]

przewiń do góry