Uchwała Nr 84/XI/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.08.01.02-14-146/10 pt. „Zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.),

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji projekt nr POKL. 08.01.02-14-146/10 pt. „Zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 609.256,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy i miasta

Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:59:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:59:19
  • Liczba odsłon: 524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673051]

przewiń do góry