Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
225 Przebudowa drogi gminnej nr 291542W - ul. Rębowska w Wyszogrodzie Marcin Pieniążek 2022-08-25
221 Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród Marcin Pieniążek 2022-08-25
227 Utworzenie Klubu Senior + Marcin Pieniążek 2022-06-17
215 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce ewidencyjnej 152 w miejscowości Wilczkowo Marcin Pieniążek 2022-03-14
211 Budowa parkingu (miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym oraz kompleksie handlowym przy ul. Niepodległości w m. Wyszogród Marcin Pieniążek 2022-02-04
212 Przebudowa drogi gminnej nr 291546W o łącznej długości 1667,00 mb Marcin Pieniążek 2022-02-04
219 Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy Marcin Pieniążek 2022-01-25
216 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa) Marcin Pieniążek 2022-01-13
213 ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH, SZKOLNYCH, ULGOWYCH DLA UCZNIÓW NA DOWOŻENIE I ODWOŻENIE ORAZ OPIEKĘ NAD TYMI UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 Marcin Pieniążek 2021-08-18
172 Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego stanowiącego własność mienia gminnego Pawlak Krzysztof 2021-01-21
175 Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy. Pawlak Krzysztof 2021-01-21
188 Plan Zamówień Publicznych Gminy i Miasta Wyszogród na 2018 rok Pawlak Krzysztof 2021-01-21
194 Plan Zamówień Publicznych Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019 Marcin Pieniążek 2021-01-21
196 I przetarg nieograniczony, ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kobylniki dz. nr. 309/9 oraz 309/10, gmina Wyszogród Marcin Pieniążek 2021-01-21
209 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy Marcin Pieniążek 2021-01-21
203 Plan Zamówień Publicznych Gminy i Miasta Wyszogród na 2020r. Marcin Pieniążek 2021-01-21
208 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Wyszogród w okresie od 10.12.2020 do 09.12.2023 roku Marcin Pieniążek 2020-12-18
207 Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie 2020/2021 Marcin Pieniążek 2020-12-04
202 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy Marcin Pieniążek 2020-12-02
206 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa) Marcin Pieniążek 2020-11-26
205 ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH, SZKOLNYCH, ULGOWYCH DLA UCZNIÓW NA DOWOŻENIE I ODWOŻENIE ORAZ OPIEKĘ NAD TYMI UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 Marcin Pieniążek 2020-09-09
204 Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Wyszogród Marcin Pieniążek 2020-05-08
199 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa) w sezonie grzewczym 2019-2020 Marcin Pieniążek 2019-10-25
200 Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie 2019/2020 Marcin Pieniążek 2019-10-25
197 Zakup biletów miesięcznych, szkolnych, ulgowych dla uczniów na dowożenie i odwożenie oraz opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2019-2020 Marcin Pieniążek 2019-08-12
198 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki, o długości 1000 mb Marcin Pieniążek 2019-08-12
195 Świadczenie usługi oświetlenia: ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Marcin Pieniążek 2019-05-10
193 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2018-2019 Pawlak Krzysztof 2018-10-18
192 Modernizacja kotłowni na potrzeby zespołu szkół przy ul. Niepodległości 11 w mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2018-09-03
190 Drugi przetarg na realizację zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin Pawlak Krzysztof 2018-07-20
186 Drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach następujących kół zainteresowań: Koło nauk ścisłych, Koło informatyczne (ICT), Koło językowe, Koło artystyczne oraz warsztatów tematycznych w okresie 01.10.2017-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.06.2019 roku Pawlak Krzysztof 2018-03-29
185 „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach następujących kół zainteresowań: Koło nauk ścisłych, Koło informatyczne (ICT), Koło językowe, Koło artystyczne oraz warsztatów tematycznych w okresie 01.10.2017-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.06.2019 roku Pawlak Krzysztof 2017-09-22
183 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2017-2018 Pawlak Krzysztof 2017-09-08
184 Zakup biletów miesięcznych, szkolnych, ulgowych dla uczniów na dowożenie i odwożenie oraz opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2017-2018 oraz 2018-2019 Pawlak Krzysztof 2017-09-08
182 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli Gminy i Miasta Wyszogród Pawlak Krzysztof 2017-06-14

[Liczba odsłon: 2668980]

przewiń do góry