Wyszogród dnia 17.10.2007r

K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

       Na podstawie art. 104 Kpa, art.111 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego/j.t Dz.U z 2000r Nr 98, poz.1071r – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 17.10.2007r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-9/8/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „ Przebudowa drogi gminnej dz. nr 94 wieś Ciućkowo gm. Wyszogród o dł. 1055m”.

       Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

       Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

 

 

                                                                           Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                Henryk Klusiewicz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-17 09:42:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-17 09:42:46
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681355]

przewiń do góry