Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

Numer wpisu

11/2007

 

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wydana decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt drzew z terenu władanych działki nr . 66 i 90 w m. Marcjanka

 

Znak sprawy

UGiM-7635-8/2007

 

Data wydania

12.02.2007

 

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

Pan Kazimierz Sobek zam. Marcjanka 6 09-450 Wyszogród

 

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

9/2007

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 
 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 
 

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

10/2007

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja –zezwalająca na usunięcie 4 szt drzew z terenu zamieszkiwanej nieruchomości ul. Czerwińska 4 09-450 Wyszogrod

3

Znak sprawy

UGiM-7635-4/2007

4

Data wydania

07.02.2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

Pani Elżbieta i Aleksander Dasiewicz zam. Ul. Czerwińska 4 09-450 Wyszogrod

7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

8/2007

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

Tel. 024 2311187

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

9/2007

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Usuniecie 5 szt drzew z terenu władanej nieruchomości

3.

Znak sprawy

UGiM-7635-8/2007

4.

Data złożenia

06.02.2007

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Sobek Kazimierz Marcjanka 6 09-460 Wyszogrod

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wyps z rejestru gruntów, mapa ewiden.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10 tel. 024 2311187

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

Numer wpisu

8/2007

 

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wydana decyzja na usunięcie 3 szt drzew z terenu władanej działki w m. Rębowo

 

Znak sprawy

UGiM-7635-6/2007

 

Data wydania

07.02.2007

 

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

Pani Józefa Nowak zam. Rębowo 163

 

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

6/2007

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 
 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 
 

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

9/2007

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja –dotycząca usunięcia 2 szt drzew z terenu władanej działki w m. Ciućkowo

3

Znak sprawy

UGiM-7635-5/2007

4

Data wydania

07.02.2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

Pani Maria Szczurowska zam. Węgrzynowo 28 09-460 Mała Wies

7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

7/2007

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

Tel. 024 2311187

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

Numer wpisu

6/2007

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji na usunięcie 3 szt drzew z terenu władanej działki w m. Rebowo

 

Znak sprawy

UGiM-7615-5/2007

 

Data złożenia

05.02.2007

 

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Pani Nowak Józefa zam. Rębowo 163

 

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Plan wyrębu, wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna

-

 

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 
 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

7/2007

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Usunięcie 2 szt drzew z terenu władanej działki w m.Ciućkowo

3.

Znak sprawy

UGiM-7635-6/2007

4.

Data złożenia

06.02.2007

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Pani Maria Szczurowska zam. Węgrzynowo 28 09-460 Mała Wieś

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntów, mapa

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokoj nr 10 , 0242311187

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

9/2007

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

8/2007

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Usuniecie 4 szt drzew z terenu zamieszkiwanej nieruchomości

3.

Znak sprawy

UGiM-7635-4/2007

4.

Data złożenia

17.01.2007

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Elżbieta i Aleksander Dasiewicz Wyszogród ul. Czerwińska 4

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Decyzja o nabyciu zam. działki

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10 tel. 024 2311187

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

Numer wpisu

5/2007

 

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wydana decyzja na usunięcie 2 szt drzew z terenu dr. krajowej nr 62

 

Znak sprawy

UGiM-7635-4/2007

 

Data wydania

24.01.2007

 

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

GDDKiA O/W-wa Rejon w Płonsku

Ul. Płocka 101

 

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

5/2007

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 
 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 
 

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

6/2007

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie – pozytywna opinia odnośnie przedstawionego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

Znak sprawy

UGiM-7062-6/2007

4

Data wydania

26.01.2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

EKONaft Sp. zoo ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia

7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

Numer wpisu

7/2007

 

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie – pozytywna opinia odnośnie przedstawionego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 

Znak sprawy

UGiM-7062-7/2007

 

Data wydania

26.01.2007

 

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

„ALBECO” Szczepańska Sp.j Sikory 27 gm. Rypin

 

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 
 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 
 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 
 

Uwagi

 

niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

Numer wpisu

3/2007

 

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wydana decyzja na usunięcie 4 szt drzew z terenu władanych działek w m. Wyszogród

 

Znak sprawy

UGiM-7635-2/2007

 

Data wydania

22.01.2007

 

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

Urszula i Rafał Janiszewscy zam. Wyszogrod ul. Rębowska 7/9/11

 

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

2/2007

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 
 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 
 

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

4/2007

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wdanie decyzji zezwalającej na usunięcie z pasa dr. drogi powiatowej nr 2969W w m. Bolino 1 szt drzewa

3

Znak sprawy

UGiM-7635-3/2007

4

Data wydania

19.01.2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul Bielska 59

7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

3/2007

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

Numer wpisu

5/2007

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji na usunięcie 3 szt drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 62”

 

Znak sprawy

UGiM-7615-4/2007

 

Data złożenia

22.01.2007

 

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

 

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Plan wyrębu, wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna

-

 

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

/2007

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 
 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

Numer wpisu

3/2007

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Usuniecie 1 szt. z terenu władanej nieruchomości przeznaczenie-droga powiatowa nr 2969W Gródkowo-Bolino m. Bolino km.4+774

 

Znak sprawy

UGiM-7635-3/2007

 

Data złożenia

21.12.2007

 

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

09-400 Płock ul. Bielska 59

 

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

 

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

/2007

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 
 

Uwagi

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

 

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

 

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

 

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

 

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

Numer wpisu

2/2007

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Usuniecie 4 szt. z terenu władanej nieruchomości przeznaczenie-rola,lz

 

Znak sprawy

UGiM-7635-2/2007

 

Data złożenia

12.01.2007

 

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urszula i Rafał Janiszewscy zam. Ul. Rębowska 7/9/11 09-450 Wyszogród

 

 

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Mapa wraz z aktem notarialnym /ksera/

 

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

/2007

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 
 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

 

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

 

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

Numer wpisu

4/2007

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Rębowo-Wiązówka o dł.970 m”

 

Znak sprawy

UGiM-7615-2/2007

 

Data złożenia

18.01.2007

 

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

 

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Charakterystyka przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna z zaznaczonym zadaniem

-

 

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

/2007

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 
 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

Numer wpisu

1/2007

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Usuniecie 6 szt.drzew z terenu władanej działki przeznaczenie- nieużytki

 

Znak sprawy

UGiM-7635-1/2007

 

Data złożenia

10.01.2007

 

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Hanna i Sławomir Ząbek zam. Rakowo 30 09-460 Mała Wieś

 

 

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Mapa wraz z wypisem z rejestru gruntów

 

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu

kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

1/2007

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

 
 

Uwagi

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz.1058)

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

Numer wpisu

2/2007

 

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wydane postanowienie pozytywnie opiniujące wniosek o zmianę terminu ważności wydanej decyzji przez Starostę Płockiego.

 

Znak sprawy

UGiM-7062-58/1/2007

 

Data wydania

10.01.2007

 

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*

dotyczy

PPUH ENERGO Marek Piotrowski ul. Kwiatowa 3 09-460 Mała Wieś

 

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 
 

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa

komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, pokój nr 10

024 2311187

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia*

lub o dokonanych w nich zmianach

 
 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 
 

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

dotyczy decyzja/postanowienie*

 
 

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-11 14:30:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-15 07:38:28
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680688]

przewiń do góry