Wyszogród dnia 20.03.2007r

 

 

 

K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 104 Kpa, art. , art.46a ust.1,7 pkt. 4, art. 48 ust.2 pkt 3, art. 56 ust.2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U,, z 2006r t.j Nr 129, poz.902 – z późniejszymi zmianami/ oraz § 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U, Nr 257, poz. 2573 – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 20.03.2007r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-6/24/2006/7 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „Zabezpieczenie skarpy w Wyszogrodzie na odcinku od istniejącego ubezpieczenia brzegu Wisły w km 586,800 do ubezpieczenia przy nowym moście”.

Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

 

                                                                         B U R M I S T R Z

                                                                 GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

                                                                         Henryk Klusiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-21 08:20:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 08:20:54
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681227]

przewiń do góry