Wyszogród, dnia 01.10.2010r.
PP-7330-.102./10

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza  Gminy i Miasta Wyszogród     Stosownie do art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne  ( Dz. U. Nr 89 z 2006 roku poz. 625 z późn. zm. ) zawiadamia się, że „ Projekt założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyszogród został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, 09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 37, w pokoju  nr 3 w dniach
01.10.2010 r.  do 22 .10.2010 r. w godzinach 8 00 – 15 00.

    W czasie wyłożenia  osoby i jednostki organizacyjne  zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Wyszogród  mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Henryk Klusiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-05 08:46:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 08:46:05
  • Liczba odsłon: 686
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671460]

przewiń do góry