O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jej użytkownikom wieczystych.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm. Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość zabudowana posiadająca KW PL1P/00010692/5 położona w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 50/52 o nr ewid. 865/4,865/5 i 865/7 o pow. łącznej 0.1075 ha. na rzecz dotychczasowych użytkowników.


Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród jest zapis tereny dominującej funkcji usług, handlu i administracji - Uchwała nr 161/XVIII/2001 Rada Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.02.2001 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Mariusz Bieniek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-04 08:16:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-04 08:16:07
  • Liczba odsłon: 634
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672055]

przewiń do góry