UCHWAŁA Nr 67/VIII/2011


RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD


z dnia 28 września 2011 r.


w sprawie: zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi gminne


Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007r Nr 19, poz. 115 – z późniejszymi zmianami), art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (tekst jednolityu Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnieniu uchwał Nr67/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011 Zarzadu Powiatu Płockiego z dnia 17 maja 2011r z dnia 17 maja 2011r w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii gminne, Rada Gminy i Miasta Wyszogród p o s t a n a w i a


§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi przebiegające przez teren Gminy Wyszogród:


 1. Gródkowo – Bolino o długości 5,408 km przebieg od drogi krajowej nr 50 do drogi

  powiatowej nr 2969W

 2. Dzierżanowo – Słomin o długości 3,300 km przebieg od drogi krajowej nr 50 do granicy

  gminy

 3. Wilczkowo – Marcjanka o długości 4,144 km przebieg o drogi krajowej nr 62 do granicy

  gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 10:38:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 10:38:23
 • Liczba odsłon: 542
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671244]

przewiń do góry