Uchwała Nr 119/XVII/08

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 18 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród jako członka do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) – Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała wymaga podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-12 12:31:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 12:31:25
  • Liczba odsłon: 566
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674902]

przewiń do góry