Wyszogród, dnia 18 maja 2012 roku

UGiM.6220.3.3.2012

 

 

POSTANOWIENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, po rozpoznaniu wniosku Masovia Wind Farm I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o zawieszenie postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowielinii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gminy Wyszogród w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo”na podstawie art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,

orzeka:

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naBudowielinii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gminy Wyszogród w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo.

 

Uzasadnienie

 

Masovia Wind Farm I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiewystąpiła w dniu 06.04.2012 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowielinii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gminy Wyszogród w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo”, W dniu 17.05.2012 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród wpłynął wniosek Masovia Wind Farm I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o zawieszenie postępowania w tej sprawie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekł jak w sentencji.

 

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Pouczenie

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród.

 

                                                                                                                                             Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-18 08:32:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-18 08:34:15
  • Liczba odsłon: 601
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672492]

przewiń do góry