U C H W A Ł A   Nr  91/XII/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie  z dnia 20 stycznia 2012 roku

 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr. 79/X/2011 z dnia  22 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012-2022

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr. 157 poz.1241 ze zm./

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2022 przyjętej Uchwałą Nr. 79/X/2011 z dnia  22 grudnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-14 08:26:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-14 08:26:47
  • Liczba odsłon: 857
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681231]

przewiń do góry