Uchwała Nr 36/V/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.04.2007 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 199 ust.3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1


W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2006 rok oraz po zapoznaniu się:

  • z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta dotyczącym absolutorium dla Burmistrza GiM,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w sprawie przedłożonego przez Burmistrza GiM sprawozdania,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku odnośnie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie w absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród

udziela absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród za 2006 r.

§.2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 13:43:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 13:43:38
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674628]

przewiń do góry