UCHWAŁA Nr. 42/IV/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 30.03.2011 r.w sprawie: dopłaty do ceny 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm/.


Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1


Dopłatę do 1 m 3 wody w wysokości 0,88 zł brutto.

Dopłatę do 1 m 3 ścieków w wysokości 0,62 zł brutto.


§ 2


Dopłaty obejmują okres od 01.03.2011r. do 28.02.2012r.


§ 3


Dopłaty o których mowa w § 1 pokryte zostaną ze środków własnych Gminy.


§ 4


Rozliczenie dopłat następować będzie w okresach miesięcznych tj. od dnia 5 następnego miesiąca po wystawieniu faktury za faktyczne zużycie wody i odprowadzenie ścieków.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2011r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 11:53:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 11:53:43
  • Liczba odsłon: 667
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680630]

przewiń do góry