Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kilińskiego w mieście Wyszogród na działkach nr ewid. 950, 1077 w obrębie Wyszogród

 

 

 

Wyszogród, dnia 25.06.2013

 

PP.6730.22.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) , w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rebowska 37, polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ul. Kilińskiego w mieście Wyszogród na działkach nr ewid. 950, 1077 w obrębie Wyszogród

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-25 13:22:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-25 13:22:22
  • Liczba odsłon: 570
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674683]

przewiń do góry