Wyszogród, dn. 26.11.2015 r.

 

UGiM.6263.2.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników  w  m. Wyszogród w roku  2016 ”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek , czwartek , piątek) , 9:00 – 17:00 ( środa ).

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników  w  m. Wyszogród w roku  2016 ” – Nie otwierać przed dniem 12.11.2015r. – godz. 10.15.

 

Termin składania ofert : 12.11.2015r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24 267 26 31

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamiatanie powierzchni jezdni i chodników na powierzchni :

- chodniki – 3370 m2

- jezdnie - 12584 m2

- schody – 171 m2

Razem powierzchnia do zamiatania 16 125 m2

Wykaz odcinków jezdni i chodników do omiatania wytypowanych do zamiatania stanowi załącznik nr.2 do przedmiotowego zapytania.

 

Zamiatanie powierzchni odbywać się będzie w następujące dni : poniedziałek, środa  godzinach porannych 7.00 – 11.00 , piątek 11.00 – 15.00 . Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w miesiącu do mechanicznego zamiecenia powierzchni ulic .

Zamiatanie oraz zbiórka odpadów w systemie segregowania z powierzchni wytypowanych do zamiatania  po wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez tut. urząd ,świętach państwowych oraz kościelnych w dzień następny po zaistniałym fakcie na zlecenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiotowe zadanie.

UWAGA: Oferowana kwota powinna być  stawką ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Jan Boszko

oferta_-_zalacznik_nr._1
projekt_umowy
wykaz_zamiatanie_zalacznik_nr_2
zapytanie_zamiatanie


                                                                                                                           Wyszogród, dn. 03.12.2015r.

 

 

UGiM.6263.2.2.2015

 

                                  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród w roku 2016. Zadanie: zamiatanie jezdni i chodników w mieście Wyszogród”.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia:

1.      W dniu 13 listopada 2015r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, dokonała otwarcia ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 12.11.2015r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana kwota brutto PLN

Ilość uzyskanych punktów

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

7 256,00

82,98

2.

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

Ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

6 021,27

100,00

3.

AgroBud

Arkadiusz Badaczewski

Ul. Północna 10

09-472 Cekanowo

10 800,00

55,75

 

2.      Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów: cena 100%.

3.      Po przeanalizowaniu rzeczonych ofert, jako najkorzystniejszą uznano następującą ofertę:

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”, ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród, za kwotę 6 021,27 zł brutto.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

 

                        Burmistrz

Miasta i Gminy Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-27 09:48:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-04 17:29:23
  • Liczba odsłon: 707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680766]

przewiń do góry