Uchwała Nr 135/XVIII/2009 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 6.02.2009 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM Wyszogród na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1.

Zatwierdza plan pracy Komisji:

1. Rewizyjnej,

2. Komunalnej i Spraw Obywatelskich,

3. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w brzmieniu załączników nr.1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2009 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2. Analiza i zaopiniowanie cen usług komunalnych.

Styczeń

 

 

2.

1.Informacja nt. oświaty i zarządzania oświatą na terenie GiM Wyszogród.

Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie GiM Wyszogród.

Luty

 

 

3.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za 2008 r.

Marzec

 

4.

 1. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród..

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja nt funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność i zamierzenia na najbliższy okres oraz ich przygotowanie do nadchodzących wakacji

Maj

 

6.

 1. Informacja nt. stanu zatrudnienia w Urzędzie GiM oraz jednostkach organizacyjnych.
 2. Udział w konferencji związanej z ochroną środowiska – Dni Wisły.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec lub

Sierpień

 

8.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za I półrocze 2009 r.

2. Ocena działalności ZGK Spółka z o.o.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alk. i Uzależnień.
 2. Ocena działalności MGOPS i Biblioteki Samorządowej w Wyszogrodzie.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2010 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2010 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2010 rok.

Grudzień

 

Plan pracy Komisji Komunalnej i Spraw

Obywatelskich na 2009 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1. Opracowanie planów pracy Komisji

2. Analiza kalkulacji cen usług komunalnych.

Styczeń

 

 

2.

1. Informacja nt.. oświaty i zarządzania oświatą

na terenie GiM Wyszogród.

2. Informacja nt. ochrony zdrowia na terenie GiM

Wyszogród.

Luty

 

 

3.

1. Informacja ut. bezpieczeństwa i porządku

Publicznego na terenie GiM Wyszogród.

2. Informacja PUP na temat obsługi osób bezrobotnych z terenu GiM Wyszogród.

Marzec

 

4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2008 r.

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja ut. funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność, zamierzenia na najbliższe lata oraz ich przygotowanie do nadchodzących wakacji.

Maj

 

6.

 1. Informacja nt. gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i socjalnej na terenie GiM.
 2. Udział w konferencji związanej z ochroną środowiska - Dni Wisły.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2009 r.
 2. Informacja ut. działalności ZGKiM Spółka z.oo..

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alk.i Uzależnień.
 2. Informacja nt. działalności MGOPS i Biblioteki sam. w Wyszogrodzie.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2009 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2010 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2010 rok.

Grudzień

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu na 2009 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2. Zaopiniowanie cen usług komunalnych.

Styczeń

 

 

2.

1.Informacja ut. oświaty i zarządzania oświatą na terenie GiM Wyszogród.

2. Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie GiM Wyszogród..

Luty

 

 

3.

1. Informacja nt. doradztwa rolniczego oraz zadania w tym zakresie na 2009 rok.

2. Informacja PUP na temat obsługi bezrobotnych z terenu GiM Wyszogród.

Marzec

 

4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2008 r.

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja nt funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność i zamierzenia na najbliższy okres oraz ich przygotowanie do nadchodzących wakacji.
 2. Informacja nt. możliwości rozwoju turystyki na terenie GiM Wyszogród.

Maj

 

6.

 1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
 2. Udział w konferencji związanej z ochroną środowiska - Dni Wisły.

Czerwiec

 

7.

1. Posiedzenie wg potrzeb.

Lipiec lub

Sierpień

 

8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2009 r. ze szczególnym uwzględnienie dochodów własnych gminy oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alk. i Uzależnień.
 2. Informacja ut. działalności MGOPS w Wyszogrodzie i Biblioteki Samorządowej.
 3. Informacja nt. realizacji harmonogramu modernizacji dróg gminnych i ulic.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2010 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2010 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2010 rok.

Grudzień

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 11:35:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 11:45:28
 • Liczba odsłon: 566
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675057]

przewiń do góry