W dniu 31 grudnia 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy i Miasta Wyszogród z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

1.       do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku  Sądu Okręgowego w Płocku – 3 osoby

2.       do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – 1 osobę

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2015.133 j.t.

Zgodnie z powyższą ustawą podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, pok.4

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 24 2697364 (Oddział Administracyjny)
Sąd Okręgowy w Płocku
pl. Gabriela Narutowicza 4, 09-404 Płock
tel. 24 2697200     fax 24 2622526

Załączniki:
WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

ZAPYTANIE  O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE KRK
WZÓR LISTY  POPIERAJĄCEJ OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA


d20150133lj-1
formularz_krk_osoba
karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika-1
wzor_listy_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-11 01:18:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-11 01:18:27
  • Liczba odsłon: 630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674571]

przewiń do góry