Wzór opisywania faktur

Wzór opisywania faktur dla podmiotów, które otrzymały dotację z Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród z konkursów ofert na 2018 rok

 

 

1.Opisz

2.Zatwierdź

Rada: Użyj gotowej pieczątki lub nadruku, żeby łatwiej uzupełnić opisy. Oto jego elementy.

 

OPIS:

 

Poniesiony wydatek:

 

kwota w wysokości.............. zł (słownie:.............zł)

sfinansowana ze środków………………………………………

 [tu wpisz źródło/-a finansowania wydatku, czyli np. z dotacji zgodnie z umową nr]

 

dotacja………………  zł (słownie:…………zł)

środki własne………  zł (słownie:……….…zł)

 

 

rodzaj kosztów.................................

[tu wpisz np. jeśli to wydatek dotacji-  pozycja z planu kosztorysu]

 

 

 

Sprawdzono pod względem                                   Sprawdzono pod względem

 formalnym i rachunkowym                                      merytorycznym

dnia……………………….                                       data…………………………

     …………………………                                           ……………………………

            podpis                                                                        podpis

 

 

 

zatwierdzono pod względem merytorycznym.............

[tu podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za wydatek, np. ktoś z zarządu, koordynator projektu] tu podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie (np. 2 osoby z zarządu) lub osoba upoważniona przez zarząd (

 

 

zatwierdzono pod względem formalnym i

rachunkowy.........................

[tu podpis księgowego/-wej]

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-17 03:01:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-17 03:01:40
  • Liczba odsłon: 619
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674527]

przewiń do góry