Uchwała nr 115/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego w Wyszogrodzie na kolejny okres 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „a” Ustawy o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na wydzierżawienie lokalu użytkowego mienia gminnego na kolejny okres 3 lat położonego w Wyszogrodzie przy ul. Kościelnej o pow. użytkowej 145,14 m2 dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady GiM

                                                                               Wyszogród

                                                                          Józef Zbigniew Boszko

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 10:07:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 10:07:31
  • Liczba odsłon: 529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674547]

przewiń do góry