Uchwała Nr 59/VI/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25.06.2007 r.

w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późn.zm. oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz 2004 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 2500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 291 118 zł

                                                               § 2.

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 35 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

                                                                § 3.

Zmniejszyć plan rozchodów budżetu § 992 o kwotę 32 500 zł

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1 037 812 zł.

                                                                § 4.

Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu miedzy działem klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

                                                                § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi GiM.

                                                                 § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-28 08:36:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 08:36:46
  • Liczba odsłon: 713
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674665]

przewiń do góry